Znak gospodarstwo ekologiczne

Gospodarstwo ekologiczne – o co w tym właściwie chodzi?

Otóż moi drodzy rolnictwo ekologiczne, to nie taka prosta sprawa… Swój system gospodarowania opiera na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. 

Głównymi celami rolnictwa ekologicznego jest produkcja wysokiej jakości żywności ekologicznej, służącej zdrowiu człowieka przy utrzymaniu lub podwyższaniu gleby.

Główna zasadą zaś jest gospodarowanie zgodnie z naturą i ochroną środowiska. Rolnictwo ekologiczne uwzględnia dobrostan zwierząt oraz stwarza nowe szanse dla rozwoju obszarów wiejskich. Stosuje się w nim wyłącznie naturalne środki produkcji, zamiast środków syntetycznych. Niedozwolone jest wykorzystywanie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).

Co roku w gospodarstwach ekologicznych przeprowadzane są kontrole, mające na celu sprawdzenie, czy producent przestrzega określonych zasad.

Produkty wytworzone i przetworzone w gospodarstwach ekologicznych również podlegają corocznej kontroli. Każdy producent otrzymuje certyfikat, który jest dowodem na to, że jego produkty zostały wyprodukowane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Produkty takie nie mogą wytwarzane przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów oraz wszelkich produktów zawierających organizmy modyfikowane genetycznie (GMO).

Produkty ekologiczne to najwyższa jakość dostępna na rynku, ich smak, zapach, kolor jest niepowtarzalny, niemożliwy do zastąpienia…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *